Kamna

Kamna jsou primárně topidlem, a to topidlem důmyslnější konstrukce než krby, resp. primitivní otevřená ohniště. Od pecí, jejichž primární funkcí je tepelné zpracování vsázky, se liší především tím, že je u nich kýžené vytápění/ ohřev/ sálání do prostoru. U pecí se tomuto naopak brání izolací. Pro lepší využití energie paliva využívají kamna uzavřeného topeniště, jako pece, a maximálních teplosměnných ploch. Smyslem konstrukce kamen je to, aby energie paliva byla přeměněna v maximální možné míře na užitné teplo a aby nežádoucí únik tepla komínem byl omezen na nezbytné minimum. To je určeno potřebou vyvolání komínového tahu.

Kamna jsou rozmanitá ve svých konstrukcích i materiálu, ze kterého jsou zhotovena. Vliv na konstrukci má i předpokládaný druh paliva.

Kachlová kamna lze pokládat za špičkové a exkluzivní topidlo. To je dáno konstrukčně i použitým materiálem. Keramika se totiž vyznačuje specifickými fyzikálními vlastnostmi přenosu/ vedení a akumulace tepla, které jsou pro optimální funkci topidla ideální. Teplo vyzařované keramikou má zvláštní charakteristiku lišící se od tepla vydávaného kovovými povrchy.

Kamna kachlová

Kamna nekachlová

Kamna kachlová pravá - klasická

kachlová kamna v rohu s vyhřívaným ležením červená

Kachlová kamna hypokaustní

kachlová moderní kamna

Kamna zděná

zděná pec finského typu

Kamna omítaná hypokaustní

hypokaustní kamna omítaná